Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3864/59315/1-12-1998 - ΦΕΚ 1270/Β/21-12-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού λιθόκτιστου κτιρίου ιδιοκτησίας Παναγιώτη Στρατικόπουλου στην Κοινότητα Σελλά Ν. Μεσσηνίας με τον περιβάλλοντα χώρο στα όρια της ιδιοκτησίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Στρατικόπουλου στην Κοινότητα Σελλά Ν. Μεσσηνίας και ορίζουμε ως ζώνη προστασίας τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα κτιρίου τοπικής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Στρατικόπουλου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΡΙΠΥΛΗΣ
Σελλά
Σελλάς
Αστικά Κτίρια