Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18851/908/3-5-2000 - ΦΕΚ 635/Β/16-5-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θολωτού τάφου στη θέση "Χαρατσάρι" και Μυκηναϊκής εγκατάστασης στη θέση "Πόρτες" Κορυφασίου Πυλίας Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο περιοχή στα Νοτιοδυτικά του χωριού Κορυφάσιο Πύλου (πρώην Οσμάναγα) όπου σώζονται ένας από τους παλαιότερους Μυκηναϊκούς Θολωτούς Τάφους στη θέση "Χαρατσάρι" και σε απόσταση 250μ. περίπου στα Β.Δ. αυτού [Μυκηναϊκού Θολωτού Τάφου στη θέση Χαρατσάρι*], στη θέση "Πόρτες", λείψανα Μυκηναϊκής εγκατάστασης.
Η κηρυσσόμενη περιοχή του Θολωτού Μυκηναϊκού Τάφου της Μυκηναϊκής εγκατάστασης οριοθετείται σε απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ., σε Κλ. 1: 5000 με τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, - Α τα οποία αντιστοιχούν σε πίνακα συντεταγμένων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Σημεία Οριοθέτηση Μυκηναϊκού Τάφου:
Χ Ψ
Α - 25924 + 27032
Β - 25857 + 27112
Γ - 25738 + 27025
Δ - 25815 + 26495

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Σημεία Οριοθέτησης Μυκηναϊκής Εγκατάστασης:
Χ Ψ
Α - 25940 + 27282
Β - 25897 + 27272
Γ - 25924 + 27204
Δ - 25973 + 27222

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α'/1981)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. και σελ. 640,01.
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μυκηναϊκή εγκατάσταση στο Κορυφάσιο, θέση Πόρτες
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κορυφασίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μυκηναϊκός θολωτός τάφος στο Κορυφάσιο, θέση Χαρατσάρι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κορυφασίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις