Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18868/907/3-5-2000 - ΦΕΚ 635/Β/16-5-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θέσεων "Κάναλος" και "Μέγας Κάμπος" Γαργαλιάνων Νομού Μεσσηνίας ως Αρχαιολογικού Χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο περιοχή:
α) στη θέση "Κάναλος" Γαργαλιάνων Νομού Μεσσηνίας για λόγους προστασίας σημαντικών λειψάνων ταφικής και οικιστικής χρήσης, τόσο της Εποχής του Χαλκού όσο και των Κλασσικών και Ρωμαϊκών Χρόνων,
β) στη θέση "Μέγας Κάμπος" όπου σώζονται λείψανα κατοίκησης του χώρου κατά την ΜΕ ΙΙΙ - ΥΕ ΙΙ εποχή.
Η κηρυσσόμενη περιοχή των προαναφερόμενων αρχαιολογικών θέσεων οριοθετείται σε απόσπασμα Φ.Χ. ΓΥΣ, σε Κλ. 1: 5000 με τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ - Α για τη θέση "Κάναλος" Α,Β,Γ,Δ, - Α για τη θέση "Μέγας Κάμπος", τα οποία αντιστοιχούν σε πίνακα συντεταγμένων :

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΛΟΣ

Α/Α Χ Ψ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α + 12635 - 21413
Β + 12730 - 21407 Πινακίδα ΓΥΣ 1: 5000
Γ + 12745 - 21472 7243/4
Δ + 12725 - 21524
Ε + 12650 - 21554
Ζ + 12610 - 21481


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΣ ΚΑΜΠΟΣ

Α/Α Χ Ψ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α + 12417 - 21023
Β + 12508 - 20990 Πινακίδα ΓΥΣ 1: 5000
Γ + 12615 - 21085 7243/4
Δ + 12545 - 21155

ΚΝ 5351/1932.
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/81).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση Κάναλος Γαργαλιάνων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Γαργαλιάνων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση Μέγας Κάμπος Γαργαλιάνων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Γαργαλιάνων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα