Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/κηρ/9825/249/12-4-2000 - ΦΕΚ 593/Β/4-5-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός καθολικού Ι. Μονής Κοίμησης Θεοτόκου κοιν. Χρυσοκελαριάς, Δήμου Κορώνης, επ. Πυλίας, Ν. Μεσσηνίας ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το καθολικό της Ι. Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου κοιν. Χρυσοκελαριάς, Δήμου Κορώνης, επ. Πυλίας, Ν. Μεσσηνίας ως μνημείου χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για ναό μεγάλων σχετικά διαστάσεων, με δίρριχτη στέγη και ημικυλινδρική αψίδα Ιερού. Μαρμάρινο μέλος με έξεργο σταυρό βρίσκεται προεξέχον πάνω από το παράθυρο του Ιερού.
Στη νότια όψη ανοίγονται τρία παράθυρα, ένα ορθογώνιο και δύο τοξωτά.
Στη βάση της τοξωτής κόγχης των δύο παραθύρων είναι ενσωματωμένο μαρμάρινο επιστύλιο με επιγραφή 1864 ηουλίου 10πθζ."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Χρυσοκελλαριάς

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι