Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/32887/1318/9-6-1980 - ΦΕΚ 579/Β/26-6-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικού χώρου, του λόφου "Αετού, κοντά στο χωριό Οίτη, του Νομού Φθιώτιδος
Κείμενο
"Κηρύσσεται, ως αρχαιολογικός χώρος, ο λόφος "Αετός", που βρίσκεται κοντά στο χωριό Οίτη του Νομού Φθιώτιδος, όπως σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, επειδή σ' αυτόν σώζονται λείψανα οχυρώσεως αρχαίας πόλεως, που ανήκε προφανώς στο κοινό των Οιταίων."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος - λόφος "Αετός" στην Οίτη (οχύρωση αρχαίας πόλης)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Οίτης

Αρχαιολογικές Θέσεις