Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/28149/1214/4-8-1988 - ΦΕΚ 663/Β/9-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος την περιοχή στις θέσεις "Σιδερόπορτα" και "Τεσσαραγκώνη" Κοινότητας Ηράκλειας κοντά στον Ασωπό ποταμό λόγω των λειψάνων (τειχών, οικοδομημάτων) της αρχαίας πόλης Ηράκλειας, που βρίσκονται εκεί.
Η περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1: 5000 της Φ.Χ. 5372 / 1της ΓΥΣ και ορίζεται με τα παρακάτω ζεύγη συντεταγμένων:

Χ Ψ

1. - 3.460 4.400
2. - 2.425 4.938
3. - 1.875 4.105
4. - 3.240 3.870

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ηράκλειας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δελφίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ηράκλειας στις θέσεις "Σιδερόπορτα" και "Τεσσαραγκώνη" Ηράκλειας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ηρακλείας
Ηράκλεια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα