Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4675/15345/17-3-1999 - ΦΕΚ 439/Β/26-4-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μοναστηρακίου Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Μοναστηρακίου Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης, διότι αποτελεί σημαντικότατο δείγμα ειδικού κτιρίου (Σχολείου) που είναι συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία του οικισμού και τις μνήμες των κατοίκων."

ΚΝ 5351/32 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό δημοτικό σχολείο στο Μοναστηράκι
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Μοναστηρακίου
Μοναστηράκιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας