Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967 - ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθούν ως αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, τα κάτωθι:

Νομός Ευβοίας.
1) Ερέτρια: Η περιοχή εκτός των αρχαίων τειχών της Ερετρίας εις ακτίνα ενός χιλιομέτρου ανατολικώς απ' αυτών και δύο χιλιομέτρων δυτικώς.
2) Ωρεοί: Το ονομαζόμενον "Φρούριον" ή "Κάστρον".

Νομός Πειραιώς και Νήσων.
1) Αίγινα: Ο χώρος του "Ελλανίου όρους" μετά των προπόδων αυτού.
2) Πόρος: Ορίζεται ζώνη προστασίας 500 (πεντακοσίων) μέτρων πέριξ του ιερού του Ποσειδώνος.

Νομός Αττικής.
1) Δραπετσώνα: Η θέσις Καστράκι ένθα και ο πύργος της Ηεττωνίας.
2) Πόρτο Ράφτη: Αι νησίδες ευρισκόμεναι εις τον κόλπον προ του Πόρτο - Ράφτη.
3) Θορικός: Καθορίζονται τα όρια του αρχαιολογικού χώρου ως εξής:
Βορειοανατολικώς το βόρειον όριον του όρμου Φραγκολιμάνι, βορείως η νοητή γραμμή η εκκινούσα εκ του όρμου μέχρι της συμβολής των αγροτικών οδών εγγύς κοίτης χειμάρρου γνωστού ως "Ποτάμι" εις απόστασιν 200 μέτρων από του προς βορράν πέρατος των κλιτύων, του λόφου Μικρό Βελατούρι, είτα δε προς ΒΔ η νοητή γραμμή από του σημείου της συμβολής των αγροτικών οδών μέχρι του 49,50 χιλιομέτρου της δημοσίας οδού εγγύς της εκκλησίας Άγιος Γεώργιος. Νοτιοδυτικώς η δημοσία οδός από του 49,50 χμ. μέχρι της θαλάσσης, ήτοι παρά το 51 χμ.

Nομός Λακωνίας.
1) Αφυσσός: Το ευρισκόμενον εις την περιοχήν της Κοινότητος Αφυσσού ιερόν μετά ζώνης προστασίας 10μ. Πέριξ αυτού.

Nομός Καβάλας.
1) Καρβάλη: Ο μεταξύ της Ν. Καρβάλης και του εργοστασίου Χημικών Λιπασμάτων λόφος, επί του οποίου σώζονται λείψανα του τείχους της αρχαίας πόλεως Ακόντισμα.
2) Λεύκη: Ο Βορείως της Κοινότητος Λεύκης λόφος, εις θέσιν Εσκιτεπέ, παρά την τοποθεσίαν "Μύλος του Ντελή", ένθα σώζονται λείψανα αρχαίου τείχους.

Νομός Ιωαννίνων.
Χωρίον Kοπάνι: α) Tο εις την θέσιν "Eλληνικά" του χωρίου Kοπάνη επαρχίας Δωδώνης ευρισκόμενα ερείπια οικισμού και αρχαίον νεκροταφείον. Β) O λόφος του Aγίου Γεωργίου επί του οποίου σώζονται λείψανα του τείχους αρχαίας ακροπόλεως.

Νομός Κοζάνης.
Χωρίον Αιανή: Ο βορειοανατολικώς του χωρίου λόφος "Μεγάλη Ράχη" μέχρι και των υπωρειών του επί του οποίου αρχαίον νεκροταφείον.

Νομός Μαγνησίας.
Τα κάτωθι σπήλαια τα περιέχοντα αρχαία λείψανα:
1) Σπήλαιον εις θέσιν "Σαρακηνός" της Κοινότητος Μακρυνίτσης.
2) Σπήλαια εις θέσιν Κουκουράβα.
3) Σπήλαια εις θέσιν "Καζανάκι" ή "Σαρακηνός" Βόλου.
4) Σπήλαιον εις θέσιν "Τσιμπούκι" Άλλης Μεριάς Βόλου.
5) Σπήλαια εις Περιοχήν Ξεριά - Λέστιανη - Κοκκινόπετρα της Κοινότητος Μακρυνίτσης.
6) Σπήλαιον εις θέσιν "Ελαφοκκλήσι" Λιόστανης της Κοινότητος Μακρυνίτσης.
7) Σπήλαιον παρά την θέσιν "Παλιόκαστρον" Αγίου Βλασίου Πηλίου.
8) Σπήλαιον Τσούκα παρά την Τσαγκαράδαν Πηλίου.
9) Σπήλαιον εις θέσιν "Κακοσκάλι" της Κοινότητος Διμηνίου.
10) Σπήλαια εις την βουνώδη περιοχήν του χωριού Κανάλια Νομού Μαγνησίας.
11) Σπήλαια εις τη βουνώδη περιοχή Κοινότητος Γλαφυρών Ν. Μαγνησίας.
12) Σπήλαια εις θέσιν "Άγιος Αθανάσιος" και εν γένει εις την βουνώδη περιοχήν της Κοινότητος Στεφανοβικείου.
13) Σπήλαια εις την βουνώδη περιοχήν της Κοινότητος Αγ. Γεωργίου Φερών.
14) Σπήλαια εις την βουνώδη έκτασιν των Κοινοτήτων Βελεστίνου - Μικρού Περιβολακίου και Αερινού.

Nομός Λαρίσης.
Τα κάτωθι σπήλαια τα περιέχοντα αρχαία λείψανα:
1) Σπήλαια εις την βουνώδη περιοχήν της Κοινότητος Ριζομύλου.
2) Σπήλαιον ''Ορνοφωλιά'' παρά την θέσιν Μπουγάζι της Κοινότητος Αμυγδαλής (Γούνιτσας).
3) Όλα τα σπήλαια της κοιλάδος των Τεμπών, περιλαμβανομένων και των σπηλαίων εις την περιοχήν της Κοινότητος Ομολίου.
4) Σπήλαια εις την βουνώδη περιοχήν του Δήμου Φαρσάλων.
5) Σπήλαια εις την κοιλάδα του ποταμού Τιταρησίου (Ξηριά) από του χωρίου Δαμάσι μέχρι Τυρνάβου.
6) Σπήλαια εις την βραχώδη περιοχήν της επαρχίας Αγιάς.

Nομός Φωκίδος.
1) Kίρρα. Ολόκληρος ο οικισμός.
2) Xρυσό. H παρά το χωρίον ακρόπολις της αρχαίας Kρίσσης.

Νομός Έβρου.
Σαμοθράκη: α) Ο χώρος, ένθα το Ιερόν των Kαβείρων, ο περικλειόμενος προς Aνατολάς υπό του αρχαϊκού και Ελληνιστικού τείχους, προς Nότον υπό της αρχαίας Nεκροπόλεως, συμπεριλαμβανομένης και ταύτης, προς Δυσμάς υπό του σημερινού οικισμού της Παλαιοπόλεως, προς Bορράν δε υπό της βορείας Nεκροπόλεως εξικνουμένης μέχρι της θαλάσσης και εις τινα σημεία εντός αυτής. Πέριξ του τείχους και της νεκροπόλεως ορίζεται ζώνη προστασίας 500 μ.
Β) O χώρος της αρχαίας πόλεως και του λιμένος της Σαμοθράκης, ο περικλειόμενος προς Ανατολάς, Νότον και Δυσμάς υπό αρχαϊκού και ελληνιστικού τείχους μετά πύργων, πυλών και πυλίδων, προς Bορράν δε υπό της θαλάσσης.

Νομός Αιτωλοακαρνανίας.
Kάτω Bασιλική Nαυπακτίας. H εκτός των γνωστών ως "Tαπιά" τειχών της αρχαίας Aιτωλικής Xαλκίδος περιοχή μετά ζώνης προστασίας 500 μ. πέριξ αυτών.

Νομός Αρκαδίας.
Παράλιον Tυρού - Κυνουρίας. H πλησίον του Παραλίου Tυρού Κυνουρίας και εις θέσιν Κάστρο αρχαία ακρόπολις με ζώνην προστασίας όλον το ύψωμα.

Νομός Χανίων.
1) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκής πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως του Φοίνικος, επί της νησίδος Αγ. Νικολάου και του αμέσως προς Ν παραλιακού υψώματος "Φοινικιάς" παρά τον οικισμόν Αλμυρίδα Αποκορώνου Χανίων.
2) Το νεολιθικόν και ελληνιστικόν σπήλαιον "Καλαμάτο" ή "Καφάτο" περίπου 1 χλμ. Προς τα Ν.Α. της Κοινότητος Βαφές Αποκορώνου Χανίων.
3) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού οικισμού αγνώστου ονόματος, ίσως του αρχαίου Κορίου ή Κορησίας, προς Ν του οικισμού Καβάλλου Μετόχι παρά την λίμνην Κουρνά Αποκορώνου Χανίων.
4) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκής γεφύρας επί του ποταμού Αλμυρού παρά τον οικισμόν Φίλιππος Αποκορώνου Χανίων.
5) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκών κτιρίων εις θέσιν "Κατσικουλέ" παρά τον οικισμόν Σκορδιλιανά της κοινότητος Γλώσσα Κισσάμου Χανίων.
6) Το κλασσικόν και ελληνιστικόν νεκροταφείον παρά την ακτήν "Λαύρακας" της νήσου Γαύδου.
7) Tα ερείπια ελληνορωμαϊκής εποχής α) το νεκροταφείον εις θέσιν "Αγιασμένη" παρά την οδόν Μελιδονίου - Πεμονίων, Αποκορώνου Χανίων, β) ο λαξευτός κυκλικός τάφος εις θέσιν "Παπάς", βορείως της ανωτέρω κοινότητος Μελιδόνι και μεταξύ των Κοινοτήτων Ραμνή και Παϊδοχώρι Αποκορώνου και γ) τα ερείπια οικισμού εις θέσιν "Ελληνικόν" ή "Βίγλα" περί τα 2 χλμ. Προς τα ΝΑ της ανωτέρω κοινότητος Μελιδονίου.
8) Το προϊστορικόν και ελληνικόν σπήλαιον Αγ. Ιωάννου του Ερημίτου προς Β της Ι. Μονής Κυρίας των Αγγέλων (Γκουβερνέτου) Ακρωτηρίου Κυδωνίας.
9) Τα ερείπια αρχαίας πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως του Κοινού Μωδαίων, παρά τας Κοινότητας Δραπανιάς και Λιριδιανά Κισσάμου Χανίων.
10) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού φρουρίου ή φάρου εις την παραλιακήν θέσιν "Καστρί" προς Δ της κοινότητος Πλατάνου Κισσάμου Χανίων.
11) Τα ερείπια της Ακροπόλεως της αρχαίας Κισσάμου, επί του λόφου "Σελλί" προς Δ. του Δήμου Καστελλίου Κισσάμου.
12) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού οικισμού εις θέσιν "Στο Ζερβίδο" περί το 1 χλμ. Προς Δ. της κοινότητος Ποταμίδα Κισσάμου Χανίων.
13) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού οικισμού, ίσως του Κοινού Μωδαίων, παρά την κοινότητα Φαλελιανά Κισσάμου Χανίων.
14) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού οικισμού Πύργου εις θέσιν "Λουτρά" παρά την κοινότητα Παλαιοχώρα Σελίνου Χανίων.
15) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Πέλκιν εις θέσιν "Φουρνάκια", "Καστράκι", "Πελεκάνες" και "Μαζερό" παρά τον οικισμόν Αγ. Τριάδος ή Τσαλιανά Σελίνου Χανίων.
16) Τα ερείπια αρχαίας πόλεως, ίσως της Βιέννου, εις θέσιν "Λιμνάκι" ή "Χτιστά" παρά την κοινότητα Σκλαβοπούλα Σελίνου Χανίων.
17) Τα ερείπια της μινωικής πόλεως Μινώα εις θέσιν Λίμνη, παρά τον οικισμόν Μαράθι Ακρωτηρίου Κυδωνίας, κατά την είσοδον του κόλπου της Σούδας.
18) Το ενετοτουρκικόν Φρούριον επί της νησίδος του κόλπου της Σούδας.
19) Τα ερείπια ελληνικής πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως της αρχαίας Κεραίας, το κέντρον της οποίας καταλαμβάνει σήμερον η κοινότης Μεσκλά Κυδωνίας Χανίων, ως και τα ερείπια κλασσικού φρουρίου εις θέσιν "Ελληνικό" προς Ν της κοινότητος, και τα ερείπια κλασικού οικισμού εις θέσιν "Βυσαλόπορος"
20) Τα ερείπια μινωϊκών οικισμών προς Ν. της Ι. Μονής Χρυσοσκαλιτίσσης Κισσάμου Χανίων και δη αμέσως παραπλεύρως της Μονής, εις θέσιν Αγαστορούλι εις απόστασιν 1 χλμ και εις θέσιν "Τριπόκαμπος" εις απόστασιν 2 χλμ. Προς Δ του Ελαφονησίου.
21) Το προϊστορικόν και ελληνικόν σπήλαιον της Αγ. Σοφίας περί τα 2 χλμ. Προς Ν της κοινότητος Τοπολίων Κισσάμου Χανίων.
22) Τα ερείπια μινωικού οικισμού επί του υψώματος "Σιόπατα" υπεράνω του ναού της Αγ. Βαρβάρας, προς τα ΝΑ της κοινότητος Νοχιά Κισσάμου Χανίων, ως και τα ερείπια ελληνικού οικισμού εις θέσιν "Χαλέπα" παρά την ανωτέρω κοινότητα.
23) Τα ερείπια μυκηναϊκού οικισμού και ελληνικής πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως της αρχαίας Πολίχνης ή Περγάμου, επί του υψώματος "Ρίζα" και παρά την θέσιν "Αγ. Ειρήνη" πλησίον της κοινότητος Γριμπιλιανά Κισσάμου Χανίων.
24) Το προϊστορικόν και ελληνικόν σπήλαιον "Ελληνόσπηλιο" προς Β της Ι. Μονής Γωνιάς Κισσάμου.
25) Τα ερείπια ελληνικής πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως της αρχαίας Περγάμου, επί των υψωμάτων "Αγ. Γεώργιος" και "Κάστελλος" παρά την κοινότητα Βρύσες Κυδωνίας.
26) Τα ερείπια του μινωικού οικισμού εις θέσιν "Ψαθί" επί παραλίου υψώματος παρά την κοινότητα Γαλατάς Κυδωνίας Χανίων.
27) Τα προϊστορικά και ελληνικά σπήλαια "Αχυρόσπηλιος" και "Αγ. Γεώργιος" παρά την Ι. Μονήν Κυρίας των Αγγέλων (Γκουβερνέτου) Ακρωτηρίου Κυδωνίας.
28) Τα ερείπια μινωικού και ελληνικού οικισμού εις θέσιν "Αζοϊρές" προς Α του θολωτού τάφου Στύλου Αποκορώνου, κεκηρυγμένου αρχ/κού χώρου.
29) Τα προϊστορικά και ελληνικά σπήλαια "Γουργούθια", "Λεντάκα", "Σκόλακας" και "Στα χαλασμένα" παρά την κοινότητα Μελιδόνι Αποκορώνου Χανίων.
30) Το μινωϊκόν και ελληνικόν σπήλαιον "Κορακιά" παρά την κοινότητα Ασπροσυκιά Αποκορώνου Χανίων.
31) Tα ερείπια μινωικού οικισμού εις θέσιν "Αμμούτσες" ή "Μεγιένο" παρά την Ι. Μονήν Αγ. Τριάδος Ακρωτηρίου Κυδωνίας.
32) Το προϊστορικόν σπήλαιον "Ελληνότρυπα" παρά την κοινότητα Πρασές Κυδωνίας.
33) Το προϊστορικόν και ελληνικόν σπήλαιον "Κάτω Σαρακήνα" ή "Ελληνικό" παρά την κοινότητα Θέρισον Κυδωνίας Χανίων.
34) Το μινωϊκόν σπήλαιον "Νερόσπηλιος" παρά τον οικισμόν Σταυρός Ακρωτηρίου Κυδωνίας.
35) Η κωμόπολις Καντάνου επαρχίας Σελίνου (και δη ο εντός σχεδίου πόλεως περιλαμβανόμενος χώρος και περαιτέρω εις ακτίνα 500 μ.) υπό την οποίαν η αρχαία Κάντανος.
36) Η εκβολή της φάραγγος Σαμαριάς και δη εις απόστασιν 500 μ. από της θαλάσσης, ένθα τα λείψανα της αρχαίας Τάρρας και νυν η κοινότης Αγ. Ρουμέλης Σφακίων.
37) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Ανωπόλεως επί του λόφου νοτίως της κοινότητος Ανωπόλεως Σφακίων.
38) Το προϊστορικόν σπήλαιον Κεράς Σπηλιώτισσας παρά την κοινότητα Βρύσες Κυδωνίας.
39) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Υρτακίνης επί του λόφου Καστρί παρά την κοινότητα Τεμενίων Σελίνου.
40) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Ελύρου επί του λόφου Κεφάλα παρά την κοινότητα Ροδοβάνι Σελίνου Χανίων.
41) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Συίας και των αύτοθι παλαιοχριστιανικών βασιλικών και κτισμάτων εις την εκβολήν της φάραγγος της Σούγιας, ένθα η Κοινότης Σούγια Σελίνου Χανίων και δη ο μυχός του κολπίσκου της Σούγιας και εις απόστασιν 400 μ. από της θαλάσσης.
42) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Φοίνικος επί της χερσονήσου και του παρακειμένου αυτής προς Δ κολπίσκου εις την κοινότητα Λουτρόν Σφακίων Χανίων.
43) Τα ερείπια αρχαίας πόλεως επί του λόφου Περιχείλι ή Καστράκι, κειμένου παρά τον οικισμόν Κοντοκυνήγι, κοινότητος Βουτά Σελίνου και μεταξύ τούτου και του οικισμού Τσαλιανά Παλαιοχώρας.
44) Τα ερείπια αρχαίας πόλεως και λιμένος παρά το ακρωτήριον Κριού μέτωπον ή Κριός Σελίνου Χανίων.
45) Ερείπια οικοδομήματος ελληνορωμαϊκών χρόνων εις θέσιν "Γερακόδεμπλα" επί αυχένος μεταξύ των λόφων Σελλί και Κουλές περί τα 4 χλμ. Προς Δ του Καστελλίου Κισσάμου. Ως ζώνη προστασίας ορίζεται απόστασις 50 μ.

Νομός Ρεθύμνης.
1) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού φρουρίου εις θέσιν "Μαντράκια" περί τα 2 χλμ. προς τα ΝΔ της κοινότητος Αμπελάκια επαρχίας Ρεθύμνης.
2) Τα ερείπια μινωϊκού οικισμού και αρχαίας πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως του Αγρίου, εις θέσεις απέχουσας 1500 μ. και 2300 μ. προς Α. της Κοινότητος Βεράν Επισκοπή επαρχίας Ρεθύμνης.
3) Τα ερείπια μινωϊκού οικισμού εις θέσιν «Παπούρα», παρά την κοινότητα Μισίρια επαρχίας Ρεθύμνης.
4) Η Μονή Πρέβελη επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης.
5) Τα ερείπια μινωϊκού και κλασσικού οικισμού εις θέσιν "Μανουσές" περί τα 500μ. προς τα Β.Δ. της Κοινότητος Χαμαλεύρι επαρχίας Ρεθύμνης, ως και ετέρου τοιούτου επί του υψώματος "Χατζαμέτης" προς τα Β.Δ. της ανωτέρω Κοινότητος, ως και περαιτέρω προς Β. εις θέσεις "Μπλάνη" και "Τσικουργιανά".
6) Τα ερείπια μινωϊκού και κλασικού οικισμού επί του υψώματος "Καστρί" προς Ν της Κοινότητας Πρασές επαρχίας Ρεθύμνης, ως το αυτόθι Τουρκικόν Φρούριον.
7) Τα ερείπια μινωϊκού και κλασικού οικισμού επί του παραθαλασσίου υψώματος "Πύργος" εις το 7ο χλμ. Της εθνικής οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου.
8) Το αρχαίον λατομείον το γνωστόν ως "Σπήλιος του Περιστερέ" παρά την αρχαίαν Ελεύθερνα, σημερινόν Πρινέ Μυλοποτάμου.
9) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Αστάλης εις θέσιν "Πυροβολόπετρα" περί τα 1500 μ. προς Α του οικισμού Μπαλίου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.
10) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Πανόρμου ένθα η σημερινή κοινότης Πανόρμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, ως και η αυτόθι ανασκαφείσα παλαιοχριστιανική βασιλική.
11) Τα ερείπια ρωμαϊκών Θερμών και οικημάτων εις θέσιν "Πλάκα Καλής" παρά τον οικισμόν Πλευριανά Μυλοποτάμου.
12) Τα ερείπια ρωμαϊκού φρουρίου εις θέσιν «Σαντίρι» παρά τον οικισμόν Σίσαρχα Μυλοποτάμου.
13) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκού οικισμού και νεκροταφείου εις θέσιν "Λαριά" παρά την κοινότητα Χουμέρι Μυλοποτάμου.
14) Τα ερείπια αρχαίας πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως της Απολλωνίας ή Λάμωνος, εις παραθαλάσσιον θέσιν Πύργος, περί τα 4 χλμ. Προς Ν. της Κοινότητος Κεραμές Αγ. Βασιλείου.
15) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Κορίου εις θέσιν "Βούλγαρη Αρμοκάστελλα" παρά την κοινότητα Μέλαμπες Αγ. Βασιλείου.
16) Τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής παρά τον ρύακα Μουσέλλα κατά τα ανάντη της πηγής Φουντάνας και κατά τα όρια των Νομών Ρεθύμνης - Χανίων, παρά την Κοινότητα Μεγάλη Επισκοπή, επαρχίας Ρεθύμνης.
17) Τα ερείπια κλασσικού οικισμού επί υψώματος βορείως του οικισμού Γενή Καβέ Μυλοποτάμου και εις θέσιν "Στέρνες Μουρί".
18) Τα ερείπια μινωϊκού οικισμού παρά την Κοινότητα Μειξόρρουμα Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης, εις θέσιν "Κωστέλη".
19) Τα ερείπια ρωμαϊκού οικισμού παρά την κοινότητα Λαμπινή Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης.
20) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Σουλίας παρά την Κοινότητα Αγ. Γαλήνη Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης, ως και τα λείψανα αρχαίων ναυαγίων εντός του κόλπου Αγ. Γαλήνης.
21) Το σπήλαιον του Ερμού Κραναίου, σήμερον σπήλαιον Αγ. Αντωνίου, παρά την Κοινότητα Πατσός Αμαρίου Ρεθύμνης.
22) Τα ερείπια ρωμαϊκού οικισμού παρά την Ι. Μονήν Ασωμάτων Αμαρίου Ρεθύμνης.
23) Το προϊστορικόν σπήλαιον "Καλογερόσπηλιος" παρά τον οικισμόν Μεσονήσια Αμαρίου Ρεθύμνης, ως και τα ερείπια προϊστορικού οικισμού εις θέσιν "Αγιος Ονούφριος".
24) Τα ερείπια μινωϊκού οικισμού εις θέσιν "Πλάκες" ή "Χάρακες" και ρωμαϊκού οικισμού εις θέσιν "Κεφάλια", ως και το προϊστορικόν σπήλαιον "Σπηλιάρι" και "Φουρναρί" παρά την Κοινότητα Πατσός Αμαρίου Ρεθύμνης.
25) Τα ερείπια προϊστορικού οικισμού και ελληνορωμαϊκής πόλεως, αγνώστου ονόματος εις θέσεις "Παλαιόκαστρον" και "Βάρδια" κατά μήκος της Παραλίας και μεταξύ αυτής και του οικισμού Σταυρωμένος επαρχίας Ρεθύμνης ως επίσης οι ελληνορωμαϊκοί λαξευτοί τάφοι, κατά τους βορειοανατολικούς πρόποδας των λόφων "Κακαβέλλα" και "Κονίδι", ευρισκομένων νοτιοδυτικώς του ανωτέρω οικισμού.
26) Τα ερείπια μινωϊκού οικισμού επί του υψώματος "Κακαβέλλα", ευρισκομένων μεταξύ των οικισμών Σταυρωμένος και Χαμαλεύρι επαρχίας Ρεθύμνης.
27) Το μυκηναϊκόν νεκροταφείον κατά την Β.Α. κλιτύν του λόφου, "Βίγλα" περί το 1 χλμ. Προς Α. του οικισμού Σταυρωμένος Ρεθύμνου.
28) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκής πόλεως αγνώστου ονόματος, εις θέσιν "Περισάκια" 1,5 χλμ. Προς ΝΔ της κοινότητος Αμνάτος Ρεθύμνης.
29) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκής πόλεως αγνώστου ονόματος, ίσως της Φαλάνης ή Βήνης επί της κορυφής του υπερκειμένου της Ι. Μ. Βενίου (επαρχίας Μυλοποτάμου) λόφου.
30) Τα ερείπια κλασσικού ιερού, οικοδομημάτων και αγροικίας εις τον μεταξύ των Κοινοτήτων Απόστολοι και Γένα Αμαρίου Ρεθύμνης χώρον.
31) Το προϊστορικόν και κλασσικόν σπήλαιον εις θέσιν "Μαργιελές" περί το 1 χλμ. Προς Α. της κοινότητος Ελένες Αμαρίου Ρεθύμνης.
32) Ο μινωϊκός οικισμός και η ανασκαφείσα οικία εις τας κορυφάς "Πετρί" και "Κορφή του Κουκκογιάννη" περί τα 500 μ. προς τα ΒΑ. Της κοινότητος Ελένες Αμαρίου Ρεθύμνης, ως και η ελληνιστική αγροικία εις θέσιν "Μερωδιανά", επί αυχένος λόφου κειμένου περί τα 150 μ. προς τα ΒΑ. Της ανωτέρω κοινότητος.
33) Τα ερείπια ρωμαϊκής πόλεως και ανασκαφείσης παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις θέσιν "Ελληνικά" πλησιέστατα και προς Δ. της Κοινότητος Βιζάρι Αμαρίου Ρεθύμνης, ως και τα ερείπια ελληνικής πόλεως επί του 1 χλμ. Προς Ν. της ανωτέρω κοινότητος λόφου.
34) Τα ερείπια ρωμαϊκών κτιρίων υπό τους ναούς Αγ. Ιωάννου και Αγ. Σοφίας της Κοινότητος Αγ. Ιωάννου Αμαρίου Ρεθύμνης, ως και τα ερείπια μινωϊκής επαύλεως εις θέσιν "Καρτσάλι" ή "Λίμνη" περί τα 200 μ. προς Ν. του ως άνω ναού της Αγ. Σοφίας.
35) Τα ερείπια ελληνορωμαϊκής πόλεως επί του λόφου "Καστρί" περί τα 4 χλμ. Προς τα ΝΔ της Κοινότητος Αποδούλου Αμαρίου Ρεθύμνης.
36) Το ελληνορωμαϊκόν νεκροταφείον εις θέσιν "Στα Μνήματα" επί υψώματος περί τα 2 χλμ. Προς Ν. της κοινότητος Αλφά Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.
37) Τα ερείπια προϊστορικού οικισμού επί του λόφου τα Γρέβελα ή Γρίβαλα κειμένου εις απόστασιν 1,5 χλμ. Από της Κοινότητος Πέραμα Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.
38) Το σπήλαιον του Ερμού Ταλλαίου (Μελιδόνι) και τα προς Δ. τούτου και επί του λόφου υψομέτρου 277 ερείπια προϊστορικού συνοικισμού, παρά την Κοινότητα Μελιδόνι Μυλοποτάμου-Ρεθύμνης.
39) Τα ερείπια του μινωϊκού μεγάρου παρά την κοινότητα Αποδούλου Αμαρίου Ρεθύμνης.
40) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Συβρίτου παρά την κοινότητα Θρόνος Αμαρίου Ρεθύμνης.
41) Ο μινωϊκός οικισμός εις θέσεις Αγ. Μάρκος και Αγ. Ιωάννης παρά την Κοινότητα Σαχτούρια Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης.
42) Τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Αξού εις ακτίνα χιλίων μέτρων πέριξ της περιφερείας της Κοινότητος Αξού Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.
43) Ο μινωϊκός οικισμός εις θέσιν "Κυλίντρα" 1 χλμ. Β του οικισμού Σαμωνάς Αποκορώνου.
44) Ο χώρος της κοινότητος Αργυρουπόλεως Νομού Ρεθύμνης, ένθα η αρχαία πόλις Λάππα και δη τα εντός σχεδίου πόλεως περιλαμβανόμενα και τα εις απόστασιν χιλίων μέτρων πέριξ αυτών".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις ΒΛΕΠΕ και Αρχαιολογικός χώρος Λαζάρηδων, ΣΕΛ. 1789β και εξής. Ο Αρχαιολογικός χώρος του Ελλανίου Όρους έχει ενιαίο όριο κήρυξης με τον Αρχαιολογικό χώρο Λαζάρηδων (βλ. ΦΕΚ 226/Β/9-3-1998). Βλ. και σελ. 404,01α - 404,08 (Αρχαιολογικός Χώρος Σταυρωμένου, ζώνες προστασίας). Βλ. και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/27553/1789/17-6-2002 (ΦΕΚ 826/Β'/2-7-2002) για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής αρχαιολογικής ανασκαφής εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Η κήρυξη δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για την Παλαιά ή τη Νέα Μονή Πρέβελη. Βλ. σύνδεση δελτίων.
Τελευταία Ενημέρωση 07-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη αρχαίας Κισσάμου
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Κισσάμου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Κοπάνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοπάνης
Κοπάνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία ακρόπολη στη θέση "Κάστρον" Τυρού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΥΡΟΥ


Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ανώπολις
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Ανωπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Αξός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Αξού

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Έλυρος
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Ροδοβανίου

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Μινώα
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Στερνών
Μαράθι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Πάνορμος
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πανόρμου

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αμνάτου

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη Απολλωνία ή Λάμων. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Κεραμέ

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη και λιμάνι
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Σκλαβοπούλας
Σκλαβοπούλα
Φυσικοί Χώροι
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη Κεραία
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Μεσκλών

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη Σουλία. Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Β.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Αγίας Γαλήνης

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη Σύβριτος
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Θρόνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία πόλη, ίσως ο Φοίνιξ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΒΑΜΟΥ
Πλάκας
Αλμυρίδα
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Φαλάννα ή Βήνη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Βενίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο λατομείο "Σπήλιος του Περιστερέ"
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ)

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαίο Νεκροταφείο
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Κουπιά» Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος "Μπαλί" (αρχαία Αστάλη). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μελιδονίου
Μπαλίον
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αγίας Ρούμελης Σφακίων (αρχαία Τάρρα)
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Αγίας Ρουμέλης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος ακρόπολης αρχαίας Κρίσσης στο Χρυσό
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΙΤΕΑΣ
Τριταίας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Σαμοθράκης
ΕΒΡΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


Παλαιόπολις
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Ερέτριας
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ερέτριας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Θορικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Ποσειδώνος
ΝΗΣΩΝ
ΠΟΡΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος μινωϊκού και ελληνιστικού οικισμού στην περιοχή Αζοϊρές / Αζογυρές Στύλου
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Στύλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός Χώρος Νωπηγείων (Κοινόν Μωδαίων). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Δραπανιά
Νωπήγεια
Συστήματα Ύδρευσης
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Πρέβελης (Νέα Μονή Πρέβελη). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Ασωμάτου
Πίσω Μονή Πρέβελη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Πρέβελης (Παλαιά Μονή Πρέβελη). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Ασωμάτου
Κάτω Μονή Πρέβελη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Σούγιας (Συίας). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Σούγιας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα σπήλαια κοιλάδας Τιταρησίου (αρχαία λείψανα)
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Δαμασίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Λιμνάκι (Αρχαία πόλη, ίσως η Βιέννος).
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Σκλαβοπούλας
Σκλαβοπούλα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Φουρνάκια (Αρχαία πόλη "Πέλκιν'').
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Παλαιοχώρας
Αγία Τριάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις περιοχές "Αγ. Ιωάννης - Λαυρακάς - Κεδρές" της νήσου Γαύδου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΣυστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος του Ελλανίου Όρους
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος του ιερού των Καβείρων
ΕΒΡΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


Παλαιόπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Υρτακίνας - Λισού (Αρχαία Υρτακίνα).
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Τεμενίων

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος οικισμός
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Γλώσσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος οικισμός (αρχαία Πολίχνη ή Πέργαμος)
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Κολυμβαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος οικισμός (ίσως Κόριον)
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Κουρνά

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος οικισμός Πύργος
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Παλαιοχώρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος οικισμός, ίσως το Κοινόν Μωδαίων
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Φαλελιανών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος Φοίνιξ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Ανωπόλεως
Λουτρόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Γέφυρα ρωμαϊκή ποταμού Αλμυρού
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Βρυσών Αποκορρώνου
Φίλιππος
Γέφυρες
Ελληνιστική αγροικία
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Ελενών

Αγροτική Οικονομία
Ελληνορωμαϊκό νεκροταφείο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αλφάς

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ελληνορωμαϊκό φρούριο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Καρές
Αμπελάκιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ελληνορωμαϊκοί λαξευτοί τάφοι
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ελληνορωμαϊκός οικισμός
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Ποταμίδας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ελληνορωμαϊκός οικισμός και νεκροταφείο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Χουμερίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ενετοτουρκικό Φρούριο στη νησίδα του κόλπου της Σούδας
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΟΥΔΑΣ
Σούδας
Σούδα (νησίς)
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ερείπια αρχαίας πόλης (Κορίου)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Μελάμπων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια ελληνικής πόλης
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Βιζαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια ελληνορωμαϊκής πόλης
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Αποδούλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια ελληνορωμαϊκού κτίσματος
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Κισσάμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού οικισμού
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού οικισμού
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού οικισμού
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια μινωϊκού μεγάρου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Αποδούλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Κέντρα Διοίκησης
Ερείπια Μινωϊκού οικισμού
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Μυξόρρουμα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια μινωϊκού οικισμού
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια μινωϊκού οικισμού στη θέση "Παπούρα"
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια ρωμ. πόλης και βασιλικής
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Βιζαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ρωμαϊκών κτιρίων
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Θέση Καστράκι (Πύργος Ηεττωνίας)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δραπετσώνας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιερό Κοινότητας Αφισιού
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αφισίου
Αφισίον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Κάστρο Ωρεών Ευβοίας
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΩΡΕΩΝ
Ωρεών
Ωρεοί
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κίρρα
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΙΤΕΑΣ
Κίρρας
Κίρρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κλασικό ιερό, οικοδομήματα και αγροικία
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Αποστόλων
Γέννα
Αγροτική Οικονομία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Κλασικό Φρούριο
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Μεσκλών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Κλασικός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Χώνου
Δροσιά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κλασικός οικισμός Βυσαλοπόρου.
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Μεσκλών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κλασικός οικισμός στη θέση Χαλέπα
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Νοχιών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λαξευτός κυκλικός τάφος
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λαξευτός τάφος
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Ραμνής
Κυριακοσέλλια
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου τείχους
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Νέας Καρβάλης
Λεύκη
Φυσικοί Χώροι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίων ναυαγίων
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Αγίας Γαλήνης

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα της αρχαίας πόλεως Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Νέας Καρβάλης
Νέα Καρβάλη
Φυσικοί Χώροι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μινωϊκή έπαυλη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
Αγίου Ιωάννου Αμαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκό ιερό και κλασική πόλη (Πέργαμος;)
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Βρυσών Κυδωνίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Μινωϊκός και κλασικός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πρασιών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός και κλασικός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Σακτουρίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Πατσού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Ελενών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός και αρχαία πόλη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Έρφων
Βιρανεπισκοπή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός Οικισμός στη θέση "Ψαθί" - Θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος ανατολικά του όρμου Κάτω Γαλατά έως τον όρμο Αγ. Αποστόλων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Γαλατά
Γαλατάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Αγαστορούλι
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
Βάθης
Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Αμμούτσες ή Μεγιένο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Μουζουρά
Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Σιόπατα
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Νοχιών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μινωϊκός οικισμός στη θέση Τριπόκαμπος
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
Βάθης
Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μυκηναϊκό νεκροταφείο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου
Σταυρωμένος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νησίδες στον κόλπο του Πόρτο Ράφτη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΦυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικισμός και Νεκροταφείο στη θέση "Ελληνικά" Κοπάνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοπάνης

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ρωμαϊκής εποχής
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Βισταγής
Μονή Ασωμάτων
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ρωμαϊκής περιόδου Κάντανος
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ)
Κανδάνου (Καντάνου)

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ΥΜ ΙΙΙ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Στύλου
Σαμωνάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Παλαιόκαστρον Αγ. Βλασίου: Σπήλαιο
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Αγίου Βλασίου
Παλαιόκαστρον
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιοχριστιανική βασιλική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Επισκοπής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική Πανόρμου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πανόρμου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Περιοχή Αργυρούπολης - αρχαίας Λάππας
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Αργυρουπόλεως

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Περιοχή εκτός των τειχών της αρχαίας Αιτωλικής Χαλκίδος
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Βελβίνας
Βελβίνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πόλη ρωμαϊκής εποχής
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Βουτά
Κοντοκυνήγιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πόλη ρωμαϊκής εποχής στο λόφο Περιχείλι ή Καστράκι
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Παλαιοχώρας
Αγία Τριάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικό σπήλαιο Σπηλιάρι
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Πατσού

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Προϊστορικό σπήλαιο Φουρναρί
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Πατσού

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Προϊστορικός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Ελενών
Μεσονήσια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μελιδονίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Περάματος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός και ελληνορωμαϊκή πόλη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ρωμαϊκές θέρμες και οικήματα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μαργαριτών
Πλευριανά
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ρωμαϊκό φρούριο ή φάρος στη θέση Καστρί
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Πλατάνου

Φάροι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Ρωμαϊκό φρούριο στη θέση "Σαντίρι"
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ


Σίσαρχα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Ρωμαϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Πατσού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ρωμαϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
Λαμπινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ρωμαϊκός οικισμός στη θέση Ελληνικό (ή Ελληνικά) ή Βίγλα.
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σπήλαια επαρχίας Αγιάς
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια Ομολίου
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Ομολίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια περιοχής Βελεστίνου Μικρού Περιβολακίου και Αερινού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Μικρού Περιβολακίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια περιοχής Βελεστίνου Μικρού Περιβολακίου και Αερινού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Αερινού

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια περιοχής Βελεστίνου Μικρού Περιβολακίου και Αερινού
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Βελεστίνου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια περιοχής δήμου Φαρσάλων
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Φαρσάλων

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια περιοχής Ξεριά - Λέστιανης - Κοκκινόπετρας Κοιν. Μακρυνίτσας Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια περιοχής Στεφανοβικείου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ
Στεφανοβικείου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια στη "βουνώδη" περιοχή Καναλίων Μαγνησίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ
Καναλίων

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια στη "βουνώδη" περιοχή κοιν. Γλαφυρών
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γλαφυρών

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια στη βουνώδη περιοχή Αγ. Γεωργίου Φερών
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ
Αγίου Γεωργίου Φερών

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια στη θέση "Καζανάκι" ή "Σαρακηνός" Βόλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
Βόλου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια στη θέση Κουκουράβα
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαια στην κοιλάδα του ποταμού Τιταρησίου
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Τυρνάβου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Ελενών

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Ελενών
Μεσονήσια
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Ελληνοσπήλιο"
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Κολυμβαρίου
Μονή Οδηγητρίας Κυρίας Γωνιάς
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Καλαμάτο" ή "Καφάτο"
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Βαφέ

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Κορακιά"
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΟΥΔΑΣ
Απτέρων
Καλάμι (τ.Καλάμιον)
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Λεντάκα"
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Ορνοφωλιά" στη θέση "Μπουγάζι" Αμυγδαλής
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Αμυγδαλής

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Σκόλακας"
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Στα χαλασμένα"
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο "Τσούκα" κοντά στην Τσαγκαράδα Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Τσαγκαράδας

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Αγ. Γεώργιος
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Χωρδακίου
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Αγίας Σοφίας
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Τοπολίων

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Αχυροσπήλιος
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Χωρδακίου
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Γουργούθια
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΦΡΕ
Μελιδονίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Ελληνότρυπα
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Πρασέ

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Ερμού Κραναίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Πατσού

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Ερμού Ταλλαίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μελιδονίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο και Ναός Αγίου Ιωάννου Ερημίτου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Χωρδακίου
Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάν.Ερ/του Γουβερνέτου
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σπήλαιο Κάτω Σαρακήνα ή Ελληνικό στη Θέρισο
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΡΙΣΟΥ
Θερίσου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Κερασπηλιώτισσας
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Βρυσών Κυδωνίας

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Νερόσπηλιος
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Σαρακήνας
Σταυρός
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο Ριζομύλου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΛΑΣ
Ριζομύλου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο στη θέση "Ελαφοκκλήσι" Λιόστιανης Κοιν. Μακρυνίτσης Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο στο "Κακοσκάλι" Διμηνίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Διμηνίου

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Σπήλαιο στον Σαρακηνό Κοινότητος Μακρυνίτσης
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
Μακρινίτσης

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τουρκικό φρούριο
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πρασιών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Τσιμπούκι "Άλλης Μεριάς" Βόλου Σπήλαιο
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Άλλης Μεριάς

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα