Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/2690/72/25-2-2000 - ΦΕΚ 363/Β/22-3-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός πύργου ιδιοκτησίας κληρονόμων Γιουλούντα στον οικισμό Γιαννούδι, Δήμου Ρεθύμνης, Νομού Ρεθύμνης, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Πύργο ιδιοκτησίας κληρονόμων Γιουλούντα που βρίσκεται στον οικισμό Γιαννούδι, Δήμου Ρεθύμνης, Νομού Ρεθύμνης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με περιβάλλοντα χώρο 15 μ. γύρω του.
Πρόκειται για ένα Πύργο οχυρή κατοικία. Ανήκει στην κατηγορία των στενομέτωπων κτηρίων και αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους.
Το κατώτερο τμήμα του διαμορφώνεται με σκάρπα, η οποία ορίζεται με «cordone» στις γωνίες του κτίσματος.
Το ισόγειο έχει είσοδο από βόρεια, μέσω της οποίας επικοινωνεί με το μεταγενέστερο διώροφο κτίσμα, που βρίσκεται σ? αυτήν την πλευρά.
Η πρόσβαση στον α΄ όροφο γίνεται με εξωτερική σκάλα από την δυτική πλευρά.
Ο β΄ όροφος με ζεύγη ορθογώνιων παραθύρων, από τη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά, είχε ξύλινο μεσοπάτωμα (το οποίο δεν διασώζεται) και επικοινωνούσε με τον α΄ όροφο με ξύλινη σκάλα. Στην δυτική πλευρά βρίσκεται το τζάκι, κατασκευασμένο από λαξευτή λιθοδομή, το οποίο φέρει εξωτερικά την εξέχουσα, ημικυκλικής διατομής, καμινάδα που στηρίζεται σε φουρούσια.
Στο στηθαίο του δώματος, αλλά και στον α΄ και β΄ όροφο ανοίγονται σχιματοειδής τυφεκιοθυρίδες, που δείχνουν καθαρά τον οχυρωματικό χαρακτήρα του πύργου.
Στην ΒΑ και ΒΔ γωνία του στηθαίου του δώματος υπάρχουν μικρά φουρούσια που δεικνύουν την ύπαρξη «κλουβιών» (φυλακείων).
Σύμφωνα με τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά ο Πύργος χρονολογείται στην πρώιμη περίοδο της Τουρκοκρατίας δηλαδή στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα."

ΚΝ 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο πύργου στον οικισμό Γιαννούδι, ιδ. κληρονόμων Γιουλούντα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Γιαννούδιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι