Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19286/535/7-6-1980 - ΦΕΚ 570/Β/25-6-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως οικισμού Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου ως διατηρητέου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου ως διατηρητέο για την ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία, διότι σώζει σημαντικά κτίρια βενετοκρητικής αρχιτεκτονικής καθώς και την εν γένει μορφή των δρόμων κλπ."

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικισμός Χρομοναστηρίου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Χρομοναστηρίου

Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα