Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/26892/571/29-5-1985 - ΦΕΚ 402/Β/28-6-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη οικίας Μ. Πολιουδάκη στο Χαμαλεύρι Ρεθύμνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε την οικία του Μάρκου Πολιουδάκη, που βρίσκεται στην Κοινότητα Χαμαλευρίου, επαρχίας Ρεθύμνης, Ν. Ρεθύμνης, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επειδή διατηρεί αρχιτεκτονικά μορφολογικά στοιχεία από την περίοδο της Ενετοκρατίας."

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-03-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Μάρκου Πολιουδάκη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου

Αστικά Κτίρια