Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/50247/1184 π.ε./7-1-1987 - ΦΕΚ 137/Β/23-3-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Λουτροχωρίου Νομού Πέλλας ως διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης με ειδική κρατική προστασία.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Λουτροχωρίου στο Ν. Πέλλης ως διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης γιατί είναι αξιόλογο δείγμα δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα στην περιοχή".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Λουτροχώρι
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
Πετραίας
Λουτροχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι