Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/236/5183/17-2-1983 - ΦΕΚ 172/Β/11-4-1983
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου των κτηρίων του Κανναβουργέίου Έδεσσας και τουπεριβάλλοντος αυτά χώρου, ιδιοκτησίας του Δήμου
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με το Ν 1469/50, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα αυτές χώρο (όπως ορίζεται από την περίφραξή του μαζί με τον καλντεριμωτό δρόμο που οδηγεί στις εισόδους του) του Κανναβουργέίου στην Έδεσσα ιδιοκτησίας του Δήμου, γιατί πρόκειται για ένα αξιόλογο βιομηχανικό συγκρότημα των αρχών του αιώνα μας συνδεδεμένο με την ιστορία της Έδεσσας ως πρώτης βιομηχανικής ελληνικής πόλης. Τρεις είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κανναβουργείου. Σε κεντρική θέση βρίσκεται ο χώρος παραγωγής με όλο το μηχανικό εξοπλισμό, ενώ παραπλεύρως βρίσκονται το κτίριο των γραφείων, μικρό σε όγκο, και ένα τρίτο σε μεγαλύτερη απόσταση από τα άλλα που πιθανόν ήταν το παλιό μηχανοστάσιο".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κανναβουργείο στην Έδεσσα, ιδ. του δήμου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία