Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/15/63055/20-1-1986 - ΦΕΚ 57/Β/21-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του εργοστασίου Κλωστοϋφαντουργίας "Άνω Εστία" στην Έδεσσα, ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ και του χώρου που το περιβάλλει.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, το εργοστασιακό συγκρότημα της Κλωστοϋφαντουργίας "Άνω Εστία" στην Έδεσσα, μαζί με το χώρο που το περιβάλλει. Αποτελεί σημαντική μαρτυρία της εποχής κατά την οποία ανθούσε στην Έδεσσα η Κλωστοϋφαντουργία και είναι σημαντικό δείγμα βιομηχανικού κτιρίου της εποχής αυτής. Ιδρύθηκε στις αρχές του αιώνα μας από τους αδελφούς Λάππα και Αναστ. Βασδάρη και τους Ηρακλή Χατζημουλά και Ι. Χατζηνίκου και ήταν επέκταση παλαιότερου νηματουργείου των ιδίων, σε μικρή απόσταση από αυτό.
Αποτελείται κυρίως από τα υφαντήρια και ένα μικρό κλωστήριο. Η αρχιτεκτονική του είναι η τυπική των βιομηχανικών κτιρίων της περιόδου αυτής. Κυρίαρχη θέση στην οργάνωση του εργοστασίου κατέχει ο επιμήκης διώροφος ορθογωνικός όγκος που με την εκμετάλλευση της εδαφικής κλίσης δημιουργεί δύο κύρια επίπεδα πρόσβασης.
Οι επίπεδες όψεις έχουν μεγάλα ορθογωνικά ανοίγματα και στο επάνω μέρος οριοθετούνται από τα τριγωνικά αετώματα που δημιουργούν οι επάλληλες δικλινείς ξύλινες στέγες. Το συγκρότημα συμπληρώνεται από μικρότερα κτίσματα που στέγαζαν το λεβητοστάσιο, το βαφείο και άλλες ανάγκες του εργοστασίου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας "Άνω Εστία" στην Έδεσσα, ιδ. Ε.Τ.Β.Α
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία