Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/16/63056/15-1-1986 - ΦΕΚ 61/Β/21-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του βιομηχανικού συγκροτήματος πρώην ΣΕΦΕΚΟ, ιδιοκτησίας Σημαιοφορίδη, με τον περιβάλλοντα χώρο του στην Έδεσσα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50 το βιομηχανικό συγκρότημα πρώην ΣΕΦΕΚΟ στην Έδεσσα, ιδιοκτησίας Σημαιοφορίδη, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ αβγδεζηθικΑ, επειδή πρόκειται για αξιόλογο δείγμα της αρχιτεκτονικής των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Το συγκρότημα αποτελείται από (4) τέσσερα κτίσματα: 1) το κτίριο γραφείων, 2) το κτίριο παραγωγής (κλωστήριο, υφαντήριο, βαφείο), 3) το λεβητοστάσιο και 4) το κτίσμα με την τουρμπίνα υδροκίνησης και τη γεννήτρια.
Το κυριότερο κτίσμα είναι το κτίριο παραγωγής, διώροφο και ορθογωνικό. Το ισόγειο χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος. Ο όροφος διαιρείται εσωτερικά σε πέντε χώρους (κλωστήριο, υφαντήριο, αναμεικτήριο, βαφείο και φινιστήριο). Η στέγη του κτιρίου αποτελείται από οκτώ επιμέρους δικλινείς στέγες που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά για τα βιομηχανικά κτίρια της εποχής αυτής τριγωνικά αετώματα απόληξης της όψης. Οι όψεις είναι απλές, επίπεδες, διάτρητες από μία σειρά ορθογωνικά ανοίγματα, με μόνο διακοσμητικό στοιχείο τη διαμόρφωση πλαισίου από τούβλα καθώς και το διακοσμητικό κλειδί στο υπερυψωμένο ανώφλι".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βιομηχανικό συγκρότημα πρώην ΣΕΦΕΚΟ στην Έδεσσα, ιδ. Σημαιοφορίδη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία