Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5671/273/15-3-1995 - ΦΕΚ 247/Β/3-4-1995
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής Νιχωρίων -Καρποφόρας Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή Νιχωρίου - Καρποφόρας Μεσσηνίας για λόγους προστασίας των ακόλουθων αρχαιολογικών θέσεων:
α) Εκτεταμένων λειψάνων οικισμού, ο οποίος οργανώθηκε στην Μεσοελλαδική Εποχή και είχε αδιάσπαστη συνέχεια ζωής μέχρι τα τέλη της Μυκηναϊκής περιόδου (τελ. 13ου αι. π.Χ.), οπότε και εγκαταλείφθηκε. Η ακρόπολη ξαναχρησιμοποιήθηκε στα τέλη της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου, συνέχισε μέχρι την Πρωτογεωμετρική Εποχή και χρονολογείται από το 1050 - 750 π.Χ.
Η κατοίκηση στο λόφο συνεχίστηκε περιοδικά στην Αρχαϊκή, Κλασσική και Ελληνιστική Εποχή μέχρι τους Βυζαντινούς χρόνους.
β) Αξιόλογου αριθμού τάφων (μικρός Ταφικός κύκλος, φρέαρ αλληλοδιαδόχων ταφών (ΥΕΙΙ - ΙΙΙΑ), θολωτός τάφος με ταφές δαπέδου (ΥΕΙΙΙΑ2 - Β περίοδο) και ομάδα μυκηναϊκών τάφων στις θέσεις "Τουρκοκούβουρα Ακόνες και Λακκούλες" ΒΔ του υψιπέδου των Νιχωρίων.
Τόσο η μορφή των αποκαλυφθέντων μνημείων (κτιστοί θολωτοί ή θολοειδείς αψιδωτοί λακκοειδείς και ταφικοί πίθοι) με χρονολογική διάρκεια από την ΥΕΙ ως το 1000 π.Χ., όσο και τα ποικίλα ευρήματα αναδεικνύουν το Μυκηναϊκό Οικιστικό Κέντρο - που ανήκε στο Βασίλειο της Πύλου και φέρεται ως το επικρατέστερο από τους ειδικούς για να ταυτιστεί με την πόλη "ΤΙ-ΜΙ-ΤΟ- Α- ΚΕ-Ε" των πινακίδων της γραμμικής Β.
Η κηρυσσόμενη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 2,5 περίπου χιλιομέτρων από τη ΒΔ γωνία του Μεσσηνιακού Κόλπου στη συμβολή των οδών Πύλου - Καλαμάτας (χωριό Ριζόμυλος) και Ριζομύλου Κορώνης, Βόρεια του χωρίου Καρποφόρα σε λοφοσειρά μήκους 500μ. (ΒΔ - ΝΑ) και πλάτους 100μ. (θέση Νιχώρια).
Οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα φ.χ. 1:5000 μεταξύ των σημείων 1- 35,1 τα οποία αντιστοιχούν στον επίσης συναπτόμενο πίνακα συντεταγμένων:

Α / Α Χ Ψ
1. 5772 27305
2. 5610 27244
3. 5125 26940
4. 5005 26925
5. 4777 27100
6. 4645 27190
7. 4592 27407
8. 4524 27400
9. 4472 27445
10. 4307 27412
11. 4160 27735
12. 4207 27829
13. 4278 27847
14. 4265 27964
15. 4372 28135
16. 4435 28273
17. 4542 28267
18. 4655 28405
19. 4640 28323
20. 4682 28278
21. 4780 28258
22. 4810 28168
23. 4877 28128
24. 4935 28130
25. 4975 28108
26. 5070 28084
27. 5100 28058
28. 5130 27990
29. 5170 27943
30. 5240 27915
31. 5284 27798
32. 5410 27715
33. 5490 27600
34. 5015 27512
35. 5664 27372

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. και σελ. 638,05α.
Τελευταία Ενημέρωση 20-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Νιχωρίων - Καρποφόρας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Καρποφόρων
Ριζόμυλος
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τάφοι περιοχής Νιχωρίου - Καρποφόρας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Καρποφόρων
Ριζόμυλος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις