Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/30858/1599/3-7-1996 - ΦΕΚ 666/Β/1-8-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής θέσης " Βίγλα" στο Καπλάνι Πυλίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για λόγους αμέσου προστασίας των λειψάνων των δύο θολωτών μυκηναϊκών τάφων, που σώζονται στη θέση " Βίγλα" μεταξύ των Κοινοτήτων Ζιζανίου και Καπλανίου Πυλίας, χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή, που οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. κλ. 1: 5000 από τα σημεία 1- 18,1 που αντιστοιχούν σε πίνακα ζευγών συντεταγμένων"

ΚΟΡΩΝΗ

Χ =35° 45'
Ψ =1° 45'
Χ Ψ
1. 10500 10190
2. 10426 10246
3. 10372 10329
4. 10327 10415
5. 10275 10478
6. 10151 10557
7. 10091 10620
8. 9885 10612
9. 9860 10567
10. 9890 10490
11. 9970 10409
12. 10076 10344
13. 10183 10218
14. 10197 10172
15. 10290 10077
16. 10385 10017
17. 10395 10108
18. 10458 10178


ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. και σελ. 638,005α.
Τελευταία Ενημέρωση 12-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Βίγλα στο Καπλάνι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Καπλανίου
Ζιζάνιον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Βίγλα στο Καπλάνι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Καπλανίου
Καπλάνιον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις