Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ36/35065/787/8-8-1985 - ΦΕΚ 629/Β/18-10-1985
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη γέφυρας Δοτσικού του Ν. Γρεβενών ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Aποφασίζουμε:
Nα κηρυχθεί η γέφυρα της κοινότητας Δοτσικού του N. Γρεβενών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
H γέφυρα, που χρονολογείται στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, είναι πέτρινη τοξωτή και αποτελεί αξιόλογο δείγμα της λαϊκής αρχιτεκτονικής των χρόνων της Tουρκοκρατίας."

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γέφυρα Δοτσικού
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΤΣΙΚΟΥ
Δοτσικού
Δοτσικόν
Γέφυρες