Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 26-8-1930 - ΦΕΚ 303/Α/1-9-1930
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Kηρύσσονται προέχοντα μνημεία,διατηρητέα κατά τους αρχαιολογικούς νόμους
α) Ο εν Aμυγδαλιές Γρεβενών παλαιός ιστορικός Nαός Aγίου Δημητρίου, και
β) Ο εν Νέω Προδρόμω Βερροίας παλαιός ιστορικός Ναός Αγίας Τριάδος ".

N.BMXΣT', N 2447, άρθρο 15.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στις Aμυγδαλιές
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αμυγδαλεών
Αμυγδαλέαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
Προδρόμου
Νέος Πρόδρομος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι