Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/12382/233/1-4-1993 - ΦΕΚ 301/Β/28-4-1993
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός σκεπαστής θολωτής βρύσης στο Προμύρι Πηλίου, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, στο Πήλιο Μαγνησίας
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο η σκεπαστή θολωτή βρύση στο Προμύρι Πηλίου, διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του οικισμού και του Πηλίου γενικότερα".

Κ.Ν. 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σκεπαστή θολωτή βρύση στο Προμύρι Πηλίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΗΠΙΑΔΟΣ
Προμυρίου
Προμύριον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες