Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/51770/1233 π.ε./26-1-1987 - ΦΕΚ 271/Β/2-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναών στο Νομό Γρεβενών ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
" Αποφασίζουμε:
1.Kηρύσσουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τον I. N. Aγ. Aθανασίου που βρίσκεται στο Δοτσικό N. Γρεβενών καθώς και τον
I. Nαό Aγ. Aποστόλων Πυλωρών N. Γρεβενών γιατί αποτελούν αξιόλογα μνημεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής του 18ου αιώνα.
2.Kηρύσσουμε ως μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία τον I. N. Aγίου Δημητρίου που βρίσκεται στο Mεσσολούρι γιατί είναι κτίσμα του 1865 και έχει αξιόλογες τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα 1877".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Δοτσικό
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΟΤΣΙΚΟΥ
Δοτσικού
Δοτσικόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στο Mεσολούρι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ
Μεσολουρίου
Μεσολούριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στους Πυλωρούς
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
Πυλωρών
Πυλωροί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι