Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/76/9994/22-1-1991 - ΦΕΚ 162/Β/21-3-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο του A' Δημοτικού Σχολείου, ιδιοκτησίας O.Σ.K. στο Aμύνταιο, διότι είναι αξιόλογο αρχιτεκτονικά και μορφολογικά με τα νεοκλασικίζοντα στοιχεία στις όψεις και είναι στενά συνδεδεμένο με τις ιστορικές μνήμες των κατοίκων της πόλης του Aμυνταίου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Α' Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου, ιδ. Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Αμυνταίου
Αμύνταιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας