Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/35455/675/21-8-1992 - ΦΕΚ 547/Β/2-9-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία τον I. N. Aγ. Iωάννου Xρυσοστόμου Παρασκευής Γρεβενών.
Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική, που χρονολογείται στον 19ο αιώνα".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ιωάννου Χρυσοστόμου στην Παρασκευή
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Παρασκευής
Παρασκευή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι