Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/51768/1234 π.ε./9-2-1987 - ΦΕΚ 271/Β/2-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη I. Mονή Παναγίας στο Tουρνίκι Γρεβενών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την I. Mονή Παναγίας στο Tουρνίκι Γρεβενών γιατί είναι αξιόλογο μοναστηριακό συγκρότημα με διόροφο καθολικό κάταγραφο με τοιχογραφίες που χρονολογούνται από τις σωζόμενες επιγραφές στο 1400 (άνω όροφος) και 1730 (κάτω όροφος)".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Παναγίας στο Tουρνίκι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Παναγίας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι