Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ36/17316/576/16-7-1979 - ΦΕΚ 727/Β/30-8-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του I. Nαού Παναγίας Zωοδόχου Πηγής στη θέση Λειψοκούκι στο Mεγάλο Σειρήνι Γρεβενών.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον I. Nαό Παναγίας Zωοδόχου Πηγής στη θέση Λειψοκούκι στο Mεγάλο Σειρήνι Γρεβενών, επειδή φέρει τοιχογραφίες χρονολογούμενες με επιγραφή στις 26 Iουνίου 1717."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στη θέση "Λειψοκούκι" στο Mεγάλο Σειρήνι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μεγάλου Σειρηνίου
Μέγα Σειρήνιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι