Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 46445/2272/5-6-1954 - ΦΕΚ 138/8-7-1954
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του εν Tηγάνιω Σάμου Nαόν "Η Mεταμόρφωσις του Σωτήρος".
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον τον εν Tηγάνιω Σάμου Nαόν "Η Mεταμόρφωσις του Σωτήρος".

ΚΝ 5351/1932, αρθ.52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πυθαγόρειο Σάμου: Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
Πυθαγορείου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι