Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/1697/65/11-3-1981 - ΦΕΚ 207/Β/9-4-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του I. Nαού της Kοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Πλάτανος της Σάμου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο I. Nαός της Kοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Πλάτανος της Σάμου, επειδή παρουσιάζει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικό τύπο και είναι τυπικό δείγμα ναοδομίας της Σάμου, από τους μεταβυζαντινούς χρόνους (18ος αιώνας). O ναός είναι δισυπόστατο κτίριο με νάρθηκα, θολωτές οροφές, τρούλο και ξυλόγλυπτο".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πλάτανος Σάμου: Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
Πλατάνου
Πλάτανος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι