Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/11358/374/16-3-1999 - ΦΕΚ 312/Β/5-4-1999
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, στο Λουτράκι Αλμωπίας Ν. Πέλλης, ως μνημείου, που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο Λουτράκι Αλμωπίας ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με υπερώο και χαγιάτι, που ευρίσκεται στον εγκαταλελειμμένο οικισμό του Άνω Λουτρακίου επαρχίας Αλμωπίας του νομού Πέλλας και έχει υποστεί νεότερες μετασκευές, όπως την κατεδάφιση του πυργοειδούς καμπαναριού.
Εσωτερικά έχει διατηρηθεί η αρχική εικόνα του μνημείου, ο βόρειος και ο νότιος τοίχος και τα δύο επιστήλια των κιονοστοιχιών, που είναι κατάγραφα από τοιχογραφίες των τελευταίων δεκαετιών του περασμένου αιώνα.
Χαρακτηριστική είναι η αφθονία των ηχητικών αγγείων σε όλο το μήκος των πλαγίων τοίχων. Το τέμπλο διασώζει αξιόλογο γραπτό και γλυπτό φυσιοκρατικό διάκοσμο.
Σύμφωνα με την παράδοση η ανέγερση του ναού ανάγεται περί το 1800, αν και τα περισσότερα στοιχεία υποδηλώνουν μια εποχή γύρω στα μέσα του 19ου αι".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο Λουτράκι
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Λουτρακίου
Λουτράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι