Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/58163/3456/18-12-1997 - ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου δυτικά της κοινότητας Άγρα Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή δυτικά της κοινότητας Άγρα νομού Πέλλας, για την προστασία προϊστορικής τούμπας της Εποχής του Χαλκού και νεκροταφείου της Εποχής του Σιδήρου. Από την περιοχή διερχόταν και η Εγνατία οδός. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5.000 (αρ. 3267/8) από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,...21,22,23,24,1 στα οποία αντιστοιχεί ο επισυναπτόμενος πίνακας με τα ζεύγη συντεταγμένων. Η γραμμή μεταξύ των σημείων 2 έως 9 περιτρέχει τις υπώρειες του υψώματος Φυλοκάστρου, κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στο ΦΕΚ 593/Β/7-7-1995, το σημείο Β συμπίπτει με τη διασταύρωση της εθνικής οδού Φλώρινας - Έδεσσας με το δρόμο προς Νησί και Καρυδιά, η γραμμή μεταξύ των σημείων 13 έως 119 συμπίπτει κατά το μάλλον ή ήττον με δρόμο παρά τις νότιες υπώρειες του υψώματος ΒΔ του Άγρα και η γραμμή μεταξύ των σημείων 20 έως 22 με τις βόρειες υπώρειες του υψώματος ΝΔ του Άγρα".

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟς ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΑ ΠΕΛΛΑΣ


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1178,8 5609,6 1-2 102,73
2 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1242,5 5690,2 2-3 97,43
3 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1330,7 5731,6 3-4 101,40
4 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1512,5 5972,1 4-5 77,31
5 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1532,4 6046,8 5-6 57,38
6 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1517,4 6102,1 6-7 67,97
7 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1451,7 6119,5 7-8 68,74
8 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1384,0 6107,6 8-9 40,62
9 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1344,6 6117,5 9-10 84,24
10 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1342,1 6201,7 10-11 149,92
11 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1276,9 6336,7 11-12 171,21
12 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1424,3 6423,8 12-13 136,41
13 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1474,1 6550,8 13-14 189,14
14 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1645,4 6470,6 14-15 238,26
15 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1839,7 6332,7 15-16 109,42
16 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1946,7 6309,8 16-17 79,10
17 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 2025,4 6317,7 17-18 107,75
18 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 2128,0 6350,6 18-19 194,74
19 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 2322,7 6354,6 19-20 454,25
20 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 2329,2 5900,4 20-21 227,03
21 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 2103,6 5925,8 21-22 726,01
22 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1481,6 5549,8 22-23 103,05
23 3277,2 ΕΔΕΣΣΑ 1381,7 5524,5 23-24 211,65
24 3277,2 ΕΔΕΣΣΑ 1171,2 5502,5 24-1 107,37
1 3267,8 ΕΔΕΣΣΑ 1178,8 5609,6 25-26

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος δυτικά του Άγρα (τούμπα της Εποχής του Χαλκού και νεκροταφείο της Εποχής του Σιδήρου)
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Άγρα

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα