Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46553/2884/19-11-1997 - ΦΕΚ 1080/Β/5-12-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στο λόφο Αγ. Αθανασίου στην Περίκλεια Αλμωπίας Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος ο λόφος του Αγίου Αθανασίου στην Περίκλεια Πέλλας για την προστασία του εκεί ευρισκομένου νεκροταφείου ελληνιστικών χρόνων και του εντοπισθέντος οικισμού. Η κηρυσσόμενη περιοχή, η οποία περικλείεται από μαύρη γραμμή στο επισυναπτόμενο απόσπασμα κτηματολογίου Περίκλειας, περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια αρ. 982 έως 987 και 990 έως 993, καθώς και το βορειανατολικό τμήμα της κοινόχρηστης εκτάσεως 1044 του αγροκτήματος Περίκλειας. Το βόρειο όριό της συμπίπτει με το βόρειο όριο του αγροκτήματος Περίκλειας και το δυτικό και νότιο με τον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο 981 που τέμνει την κοινόχρηστη έκταση 1044, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Περίκλειας, κλ. 1: 5000".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Αγίου Αθανασίου Περίκλειας (νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων)
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Περικλείας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις