Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΠΑ/Γ/1710/34911/3-7-1992 - ΦΕΚ 493/Β/30-7-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο Μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το κτίριο του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού (DECAWVILLE) στη Σκύδρα διότι είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα κτίρια της γραμμής (DECAWVILLE) στη Μακεδονία η οποία από την δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας σημάδεψε με την λειτουργία της την εξέλιξη της περιοχής και αποτελεί σημαντική συλλογική κληρονομιά της Σκύδρας και της ευρύτερης περιοχής".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού (DΕCΑWVΙLLΕ) στη Σκύδρα
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
Σκύδρας
Σκύδρα
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί