Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/27317/1761/4-8-1988 - ΦΕΚ 635/Β/30-8-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830", την οικία στην οδό Μακεδονομάχων 22, ιδιοκτησίας Αλ. Βαρδάρη, στη συνοικία "Βαρόσι" στην Έδεσσα, διότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τυπολογικής και μορφολογικής ενότητας και καταλαμβάνει κύρια θέση στη διατηρητέα συνοικία της πόλης".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία στην οδό Μακεδονομάχων 22 στην Έδεσσα, ιδ. Α. Βαρδάρη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια