Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3120/225/9-3-1988 - ΦΕΚ 202/Β/14-4-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830" έξι (6) κτίρια στη διατηρητέα συνοικία "Βαρόσι" στην Έδεσσα:
1. Την οικία ιδιοκτησίας Αφών Ι. Μάσσα, στην οδό Αρχ. Μελετίου 61,
2. Την οικία ιδιοκτησίας Ελένης Μάσσα, στην οδό Αρχ. Μελετίου 63,
3. Την οικία ιδιοκτησίας Δ. Σκίππη, στην οδό Αρχ. Μελετίου 65,
4. Την οικία ιδιοκτησίας Γ. Σκίππη, στην Μακεδονομάχων 42,
5. Την οικία ιδιοκτησίας Αθ. Βυρόζη, στην οδό Μακεδονομάχων 38,
6. Την οικία ιδιοκτησίας Ε. Φράγκου, στην οδό Μακεδονομάχων 36, επειδή αποτελούν δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία στην οδό Αρχ. Μελετίου 61 στην Έδεσσα, ιδ. Αφών Ι. Μάσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Αρχ. Μελετίου 63 στην Έδεσσα, ιδ. Ελένης Μάσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Αρχ. Μελετίου 65 στην Έδεσσα, ιδ. Δ. Σκίππη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Μακεδονομάχων 36 στην Έδεσσα, ιδ. Ε. Φράγκου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Μακεδονομάχων 38 στην Έδεσσα, ιδ. Α. Βυρόζη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Μακεδονομάχων 42 στην Έδεσσα, ιδ. Γ. Σκίππη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια