Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/37064/945/10-10-1988 - ΦΕΚ 838/Β/16-11-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίσμα που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας τον Ιερό Ναό "Ειρήνης του Θεού" στην Πόθαια Καλύμνου γιατί η εκκλησία συνδέεται με τη νεότερη ιστορία του νησιού. Έχει κτισθεί στα 1918 και ο τοιχογραφικός διάκοσμος της εκκλησίας έχει γίνει από Καλύμνιους ζωγράφους".


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ειρήνης του Θεού στην Πόθια Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι