Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1945/34467/24-8-1987 - ΦΕΚ 509/Β/22-9-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης των κτιρίων επί των οδών: Περδίκα 3, Περδίκα 5, Μακεδονομάχων 39, Μακεδονομάχων 21, στην συνοικία "Βαρόσι" στην Έδεσσα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, τα κτίρια των οδών:
α) Περδίκα 3, ιδιοκτησίας Διγγόλη, που βρίσκονται στην συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας, γιατί αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής και αστικής αρχιτεκτονικής της Έδεσσας στον 19ο αι. και είναι αναπόσπαστα τμήματα της διατηρητέας συνοικίας "Βαρόσι".
β) Περδίκα 5, ιδιοκτησίας Γιούσμη και Γουγούση που βρίσκονται στη συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας, γιατί αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής και αστικής αρχιτεκτονικής της Έδεσσας στον 19ο αι. και είναι αναπόσπαστα τμήματα της διατηρητέας συνοικίας "Βαρόσι".
γ) Μακεδονομάχων 39, ιδιοκτησίας Ζήμνα, που βρίσκονται στη συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας, γιατί αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής και αστικής αρχιτεκτονικής της Έδεσσας στον 19ο αι. και είναι αναπόσπαστα δείγματα της διατηρητέας συνοικίας "Βαρόσι".
δ) Μακεδονομάχων 21, ιδιοκτησίας Φράγκου, που βρίσκονται στη συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας, γιατί αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής και αστικής αρχιτεκτονικής της Έδεσσας στον 19ο αι. και είναι αναπόσπαστα τμήματα της διατηρητέας συνοικίας "Βαρόσι"."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Έγκριση πορίσματος Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/2002 και άρση χαρακτηρισμού του κτιρίου επί της οδού Μακεδονομάχων 21, στη συνοικία Βαρόσι στην Έδεσσα, Ν. Πέλλας με ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/73496/2002/23-7-2008 (ΦΕΚ 360/ΑΑΠ/14-8-2008)
Τελευταία Ενημέρωση 16-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Μακεδονομάχων 21 στην Έδεσσα, ιδ. Φράγκου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μακεδονομάχων 39 στην Έδεσσα, ιδ. Ζήμνα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Περδίκα 3 στην Έδεσσα, ιδ. Διγγόλη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Περδίκα 5 στην Έδεσσα, ιδ. Γιούσμη και Γουγούση
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια