Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22715/1419/7-5-2001 - ΦΕΚ 610/Β/23-5-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής Στενού Αντίκυρας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή του Στενού Αντίκυρας [Δωρίδας]* για λόγους προστασίας εντοπισμένων λειψάνων προϊστορικού οικισμού και λειψάνων Μυκηναϊκής Ακροπόλεως και οικισμού.
Η προαναφερόμενη περιοχή ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. σε Κλ: 1:5.000 με ενιαία πολυγωνική γραμμή και οριοθετείται από τα σημεία: 1,2,3,...12-1, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων"

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 11816,8 12031,7 1-2 130,20
2 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 11894,6 12136,1 2-3 46,21
3 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 11909,9 12179,7 3-4 47,71
4 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 11942,1 12214,9 4-5 82,42
5 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 11964,9 12294,1 5-6 99,13
6 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12038,6 12360,4 6-7 87,62
7 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12126,2 12358,4 7-8 231,68
8 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12324,8 12477,7 8-9 24,77
9 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12326,7 12453 9-10 35,28
10 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12305,5 12424,8 10-11 251,37
11 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12236,1 12183,2 11-12 143,29
12 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 12228,7 12040,1 12- 1 411,99
1 6313,4 ΑΡΑΧΩΒΑ 11816,8 12031,7

KN 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Ορθό Παρνασσίδος
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Στενού Αντίκυρας (προϊστορικός οικισμός και λείψανα μυκηναϊκής ακροπόλεως και οικισμού)
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ
Δεσφίνης
Στενός
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα