Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22713/1418/7-5-2001 - ΦΕΚ 610/Β/23-5-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θέσεως Παλαιοκάστρου Δωρίδας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό χώρο τη θέση "Παλαιόκαστρο" Ευπαλίου Δωρίδας για λόγους προστασίας των σωζόμενων λειψάνων της Αρχαίας Ακροπόλεως του Ευπαλίου στην κορυφή του Λόφου "Γύρος" ή "Παλαιόκαστρο" ερειπίων οικισμού στην ανατολική πλευρά του λόφου και αρχαίου νεκροταφείου στη νότια κλιτύ του.
Η προαναφερόμενη περιοχή ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. σε Κλ: 1:5.000 με ενιαία πολυγωνική γραμμή και οριοθετείται από τα σημεία: 1,2,3,...43 -1, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων".

ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4957,6 18425,2 1-2 125,89
2 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4832,0 18433,7 2-3 91,17
3 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4744,3 18458,6 3-4 42,53
4 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4707,9 18480,6 4-5 146,27
5 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4568,0 18523,3 5-6 123,64
6 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4460,8 18584,9 6-7 179,73
7 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4284,0 18617,2 7-8 224,72
8 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4059,6 18629,1 8-9 79,72
9 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3981,1 18615,2 9-10 97,46
10 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3885,3 18633,1 10-11 183,18
11 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3763,7 18770,1 11-12 73,24
12 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3691,7 18783,5 12-13 71,19
13 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3626,6 18754,7 13-14 103,61
14 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3524,8 18735,4 14-15 238,87
15 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3580,0 18503 15-16 30,05
16 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3591,4 18530,8 16-17 73,45
17 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3648,5 18577 17-18 206,59
18 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3773,6 18412,6 18-19 242,57
19 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3672,3 18192,2 19-20 169,37
20 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3715,0 18028,3 20-21 86,34
21 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3633,6 17999,5 21-22 157,12
22 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3516,9 17894,3 22-23 105,02
23 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3606,3 17949,4 23-24 193,06
24 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -3796,9 17980,1 24-25 237,10
25 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4032,3 17951,8 25-26 36,75
26 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4069,0 17953,8 26-27 130,61
27 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4180,2 17885,3 27-28 93,03
28 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4273,1 17890,3 28-29 93,77
29 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4362,5 17918,6 29-30 162,57
30 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4514,9 17862 30-31 89,71
31 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4571,0 17792 31-32 183,78
32 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4424,0 17681,7 32-33 87,28
33 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4396,7 17598,8 33-34 100,57
34 6207,7 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4474,2 17662,9 34-35 148,35
35 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4593,7 17750,8 35-36 76,69
36 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4668,5 17767,7 36-37 33,47
37 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4684,5 17797,1 37-38 128,84
38 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4635,6 17916,3 38-39 156,40
39 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4714,4 18051,4 39-40 66,28
40 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4758,7 18100,7 40-41 90,82
41 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4778,2 18189,4 41-42 114,59
42 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4867,9 18260,7 42-43 70,04
43 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4913,8 18313,6 43- 1 119,89
1 6206,8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -4957,6 18425,2

KN 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο Παλαιόκαστρο Ευπαλίου (αρχαία ακρόπολη Ευπαλίου, οικισμός, νεκροταφείο)
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Ευπαλίου
Ευπάλιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα