Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/58112/1329 π.ε./30-5-1995 - ΦΕΚ 593/Β/7-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Φυλόκαστρου Άγρα επαρχίας Εδέσσης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε το "Φυλόκαστρο" του οικισμού Άγρα ή αλλιώς το "Κούλα του Φυλόκάστρο" ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πρόκειται για ερείπια του κάστρου "Φυλοκάστρου" που βρίσκεται πάνω σε ψηλό λόφο αριστερά του δημόσιου δρόμου Εδέσσης - Άγρα. Είναι μεταβυζαντινό και πιθανότατα με φάσεις παλαιότερες. Σώζονται οι λαξεύσεις στο φυσικό βράχο και η τοιχοποιΐα σε χαμηλό ύψος αποτελούμενη από ημικατεργασμένους και πλακαρούς λίθους συνδεδεμένους με κονίαμα. Στην κορυφή του λόφου υπάρχουν τρία κυκλικά ορύγματα επενδεδυμένα με λίθους.
Λόγω της στρατηγικής θέσης του χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά από τους κατακτητές".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια του κάστρου Φυλόκαστρο ("Κούλα του Φυλόκάστρο" ) στον Άγρα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Άγρα
Άγρας
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια