Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/61672/2308 π.ε./3-1-1986 - ΦΕΚ 34/Β/13-2-1986
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης Μενηίδας και του νεκροταφείου των τύμβων της.
Κείμενο
"Να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος η παρακάτω περιοχή στην οποία έχει εντοπισθεί η αρχαία πόλη Μενηΐδα και το νεκροταφείο των τύμβων της εποχής του σιδήρου: η περιοχή μεταξύ: 1) του ποταμού Μογλενίτσα (αρχ. Άνω Λουδίας δυτικό όριο). 2) Μεταξύ του δυτικού ρέματος του Μανδάλου (ανατολικό όριο). 3) Από τον ποταμό Μογλενίτσα μέχρι το λόφο "Αλωνάκι" και νότια του λόφου "Ύψωμα" (νότιο όριο). 4) Από τον ποταμό Μογλενίτσα μέχρι και τον ανατολικό βραχίονα του Μανδάλου και νότια του υψώματος "Σηκωμένου" (βόρειο όριο)".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Μενηϊδα και νεκροταφείο των τύμβων της εποχής του σιδήρου
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΜΕΝΗΙΔΟΣ
Καλής

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα