Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/29858/3301/23-7-1976 - ΦΕΚ 1005/Β/2-8-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του εν Γενιτσοίς Τουρμπέ του Αχμέτ Μπέη.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν τη πόλει των Γιαννιτσών και επί της οδού Αγίου Γεωργίου τουρκικόν κτίσμα, γνωστόν ως Τουρμπές ή Τάφος του Αχμέτ Μπέη λόγω της ιστορικής σημασίας ην έχει τούτο διά την πόλιν των Γιαννιτσών".

ΚΝ 5351/1932
ΝΔ 175/73 τεθέν εν ισχύ διά του ΠΔ 396/1973
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τουρκικό κτίσμα γνωστό ως Τουρμπές ή Τάφος του Αχμέτ Μπέη στην οδό Αγίου Γεωργίου στα Γιαννιτσά
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γιαννιτσών
Γιαννιτσά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία