Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/29193/896/11-7-2000 - ΦΕΚ 944/Β/31-7-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου οικ. Παλαιάς Αετοφωλιάς, δ.δ. Αριστομένους, δ. Αριστομένους, επ. Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας ως οικοδομήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου οικ. Παλαιάς Αετοφωλιάς, δ.δ. Αριστομένους, δ. Αριστομένους, επ. Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας ως οικοδόμημα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό με δίρριχτη νεωτερική στέγη. Διαθέτει τρεις τρίπλευρες εξωτερικά αψίδες Ιερού, εκ των οποίων η μεσαία έχει στενό δίλοβο παράθυρο, ενώ οι δύο πλάγιες έχουν από μια φωτιστική θυρίδα.
Ο ναός είναι χτισμένος με αργολιθοδομή και στη νοτιοδυτική γωνία της στέγης του υπάρχει μονόλοβο, άλλοτε τοξωτό, κωδωνοστάσιο χτισμένο από λαξευτούς ορθογώνιους λίθους. Λαξευτοί ορθογώνιοι λίθοι έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης στις ακμές του ναού και στα τοξωτά ανοίγματα. Στη νότια όψη υπάρχει χαμηλό κτιστό θρανίο, ενώ σε επαφή με τη νότια θύρα έχει εντοιχισθεί λίθινη πλάκα με επιγραφή δωρεάς. Λίθινος κοσμήτης περιτρέχει το ναό στο ύψος της ποδιάς των χαμηλότερων παραθύρων.
Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει νεωτερικό τέμπλο, ενώ το δάπεδό του είναι στρωμένο με τετράγωνες πλάκες, εκ των οποίων μια φέρει χαραγμένη πεντάλφα εγγεγραμμένη σε κύκλο. Ο ναός χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Αριστομένους
Αριστομένης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι