Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/37318/1135/25-8-2000 - ΦΕΚ 1166/Β/20-9-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Πύργου Κετσέα, οικ. Κάτω Δολών, Δ.Δ. Δολών, Δήμου Αβίας, επαρχίας Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Πύργο Κετσέα, που βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Δολών, Δ.Δ. Δολών, Δήμου Αβίας, επαρχίας Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πρόκειται για σχεδόν τετράγωνο πολεμόπυργο, του οποίου σήμερα σώζεται μόνο η βάση.
Η τοιχοποιία του Πύργου αποτελείται από αργούς λίθους με συνδετικό ασβεστοκονίαμα, ενώ σποραδικά παρεμβάλλονται θραύσματα κεραμιδιών. Στις ακμές του κτίσματος έχουν χρησιμοποιηθεί λαξευμένοι λίθοι, ενώ περισσότερο επιμελημένη είναι η νότια όψη, στην τοιχοποιία της οποίας έχουν χρησιμοποιηθεί ημιλαξευτοί λίθοι.
Τον Πύργο Κετσέα επισκέφθηκε η γαλλική Επιστημονική Αποστολή του Μορέως, ενώ σύμφωνα με την προφορική παράδοση των κατοίκων εκεί είχε επίσης φιλοξενηθεί πριν την Επανάσταση ο Χριστόφορος Περραιβός, απεσταλμένος της Φιλικής Εταιρείας.
Ο προαναφερόμενος πολεμόπυργος, κτίσμα του τέλους της Τουρκοκρατίας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ιστορίας του οικισμού των Δολών κατά την προεπαναστατική περίοδο."

ΚΝ 5351/1932
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Κετσέα στους Κάτω Δολούς
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Δολών
Κάτω Δολοί
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι