Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/41161/1972/27-12-1990 - ΦΕΚ 18/Β/23-1-1991
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του υψώματος Μετσίκι στο Ψάρι Τριφυλίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής κηρύσσομε ως αρχαιολογικό χώρο το ύψωμα Μετσίκι στο Ψάρι Τριφυλίας, δεδομένου ότι σ' ολόκληρο το ύψωμα υπάρχουν διάσπαρτες ενδείξεις για χρήση του κατά την διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και είναι βέβαιο ότι αποτελούσε μιαν ακόμη μυκηναϊκή επαρχία με Ακρόπολη, που ήλεγχε την πεδιάδα του Σουλιμά και βρισκόταν σε άμεση σχέση με την Ακρόπολη του αρχαίου Δωρίου και της Περιστεριάς νοτιότερα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κλ.1: 5000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και με όρια που καθορίζονται από τα σημεία ΡΣΤΥΡ και έχουν ως εξής:

ΡΣ: Ακολουθείται η χαράδρα "Ντράσσα", όπως σημειώνεται στο χάρτη με διακεκομμένη γραμμή. Από το σημείο Σ (τέλος της χαράδρας) ακολουθείται η νοητή ευθεία ως τον στύλο του ΟΤΕ (σημείο Τ). Από το σημείο Τ ως το σημείο Υ ακολουθείται η σημειουμένη στο χάρτη πορεία των καλωδίων του ΟΤΕ και από το σημείο Υ ως το σημείο Ρ ακολουθείται η υψομετρική καμπύλη των 260 μ."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος υψώματος Μετσικίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΩΡΙΟΥ
Ψαρίου
Ψάριον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις