Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ07/51977/1966/23-10-1985 - ΦΕΚ 746/Β/12-12-1985
Τίτλος ΦΕΚ ήρυξη των θέσεων "Αγ. Χριστόφορος" και "Καστράκι" περιοχής Φιλιατρών Τριφυλίας σαν αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
" Κηρύσσουμε σαν αρχαιολογικούς χώρους τις θέσεις " Άγιο Χριστόφορο" και "Καστράκι", περιοχής Φιλιατρών, Επαρχίας Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας, για λόγους προστασίας του Μυκηναϊκού Οικισμού και του εκτεταμένου προϊστορικού νεκροταφείου των Τύμβων που βρίσκονται σ' αυτές, με όρια που ορίζονται ως εξής και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα :
α) Περιοχή Ανατολικά Φιλιατρών, θέση Άγιος Χριστόφορος:
Από βορρά ο δρόμος προς Χριστιανούς από το σημείο Γ, μέχρι την κορυφογραμμή Δ, ύψους 106,50μ.
Από δυτικά η κορυφογραμμή Δ μέχρι την κορυφογραμμή Α, ύψους 81,90 μ.
Από νότο η κορυφή Α μέχρι το σημείο Β του υψώματος 52,80 μ. και
Από ανατολικά το σημείο Β στη νοητή ευθεία του, μέχρι τη συνάντηση με τον δρόμο προς Χριστιανούς στο σημείο Γ.
β) Θέση Καστράκι: Τα όρια θα συμπίπτουν με τις κορυφογραμμές, που περικλείουν τη θέση με το νεκροταφείο των τύμβων. Από δυτικά η κορυφή του υψώματος Β. ύψους 252,60 μ. στη νοητή ευθεία, μέχρι το ύψωμα Α, συμπεριλαμβανομένης της Βυζαντινής εκκλησίας Ευαγγελίστρια (ύψωμα Α 257,90 μ).Απ' τα νότια στο σημείο Α μέχρι την κορυφή Δ, ύψους 235,90 μ. Από Ανατολικά το σημείο Δ στη νοητή ευθεία μέχρι το ύψωμα Γ, ύψους 248,90 μ."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μυκηναϊκός Οικισμός - Νεκροταφείο Τύμβων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μυκηναϊκός Οικισμός - Νεκροταφείο Τύμβων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα