Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/41120/1980/8-11-1990 - ΦΕΚ 771/Β/5-12-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη της θέσεως "Στόμιον" Φιλιατρών ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της θέσεως "Στόμιον" Φιλιατρών Νομού Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε εγκατάσταση της πρώιμης εποχής του Χαλκού, με διάρκεια στην Μεσοελλαδική εποχή και χρήση και κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους, κηρύσσουμε τη θέση "Στόμιον" Φιλιατρών ως αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Τα όρια της κήρυξης σημειώνονται στο τμήμα χάρτου της ΓΥΣ (κλίμακος 1: 5000) από το σημείο Α έως το σημείο Δ και αντιστοιχούν στις ακόλουθες συντεταγμένες:

Ψ Χ
Α - 7510.00 9710.00
Β - 7700.00 9655.00
Γ - 7610.00 9300.00
Δ - 7480.00 9360.00

Ορίζουμε ζώνη προστασίας 200μ. γύρω από τα όρια κήρυξης".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος θέσεως " Στόμιον "
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρών
Στόμιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα