Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/6115/145/16-3-1993 - ΦΕΚ 236/Β/7-4-1993
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοινότητας Σελλά Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Κείμενο
" Χαρακτηρίζεται ο Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στην Κοινότητα Σελλά, της Επαρχίας Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας γύρω του 20 μέτρα.
Πρόκειται για ημιερειπωμένο ναό που χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα και ανηγέρθηκε σε ανάμνηση ιστορικού γεγονότος του 1827 ".


Κ.Ν. 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΡΙΠΥΛΗΣ
Σελλά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι