Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/48862/2354/7-1-1991 - ΦΕΚ 104/Β/28-2-1991
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του λόφου Περιστεριάς και των γύρω λοφίσκων ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τον λόφο της Περιστεριάς, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες Μυκηναϊκές Ακροπόλεις της Μεσσηνίας, με λείψανα τεσσάρων θολωτών τάφων, οχυρωματικού περιβόλου και οικιστικά κατάλοιπα, καθώς και τους παρακείμενους λοφίσκους Κοκοράκου, Κλησούλι, Βιγλατούρι, Καράγενη, με τους οποίους αποτελεί μια πολιτιστική ενότητα.
Τα όρια της κήρυξης έχουν σημειωθεί με συνεχή έντονη γραμμή στον χάρτη ΓΥΣ κλίμακος 1: 5000 και καθορίζονται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες συντεταγμένες, κάτω από τις οποίες σημειώνονται και τα σημεία αναγνώρισης των ορίων της κήρυξης στο έδαφος:

Χ Ψ

Α-20565,00 + 3315,00
Σημείο στην τομή του ποταμού Κυπαρισσήεντος με ρεματιά,δυτικά του λόφου Κοκοράκου.
Β-19730,00 + 3195,00
Σημείο στην τομή του ποταμού Κυπαρισσήεντος με ανατολική ρεματιά του λόφου Κλησούλι.
Γ-19700,00 + 2195,00
Σημείο στην τομή ρεματιάς νότια του λόφου Βιγλατούρι με προέκταση ρεματιάς ανατολικά του λόφου Βιγλατούρι.
Δ-20325,00 + 2085,00
Σημείο στην τομή της ρεματιάς που έρχεται από το χωριό Μύρο,με τη ρεματιά νότια από το λόφο Κράγενη.
Ε-20550,00 +2410,00
Σημείο στην τομή ρεματιάς που έρχεται από το χωριό Μύρο, με Σπηλιόρεμα.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Περιστεριάς
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Ραχών

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα