Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/65312/1785/26-11-1980 - ΦΕΚ 1273/Β/13-12-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου όλου του συγκροτήματος του Σπηλαίου Κουφιέρας, στον οικισμό Παλιό Λουτρό του Νομού Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι όλο το συγκρότημα του Σπηλαίου Κουφιέρου, που βρίσκεται στη θέση Άγιοι Ανάργυροι του οικισμού Παλιό Λουτρό, της Επαρχίας Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ν. 5351/1932 "Περί Αρχ/των" και προστατεύεται με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Οι αρχαιολογικές ενδείξεις για το σπήλαιο Κουφιέρας είναι: α) Κατάλοιπα νεολιθικής, ίσως και παλαιότερης εποχής μέσα και γύρω από το σπήλαιο, και β) Παρουσία μνημειακής * κεραμικής. Υπάρχει επίσης μέσα σ' αυτό μικρός ναός των Αγίων Αναργύρων, που διασώζει κάτω από νεώτερα επιχρίσματα τοιχογραφίες βυζαντινής εποχής. Σε άλλα επίσης σημεία του σπηλαίου σώζονται σε αρκετά μεγάλο ύψος και άλλες τοιχογραφίες βυζαντινής εποχής. Διαπιστώνεται λοιπόν συνέχεια ζωής στο σπήλαιο από τα νεολιθικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σπήλαιο Κουφιέρου στο Παλαιό Λουτρό
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Παλαιού Λουτρού
Παλαιόν Λουτρόν
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι