Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/6113/146/16-3-1993 - ΦΕΚ 244/Β/8-4-1993
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Γεφυριού της Κοινότητας Μύρου Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το γεφύρι, το καλούμενο " του Χατζή Σουμάν " που βρίσκεται στον οικισμό Αλιμακίου στην Κοινότητα Μύρου Επαρχίας Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, με ζώνη προστασίας 20μ. γύρω του. Πρόκειται για γεφύρι της εποχής της Τουρκοκρατίας που συνδέει τον οικισμό Αλιμακίου με το Κοπανάκι ".

Κ.Ν. 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γεφύρι " του Χατζή Σουμάν "
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Μύρου
Αλιμάκιον
Γέφυρες