Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4309/61615/27-12-1999 - ΦΕΚ 29/Β/19-1-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της αγροτικής κατοικίας ιδιοκτησίας Π. Μουρατίδου στο Δήμο Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία την αγροτική κατοικία ιδιοκτησίας Π. Μουρατίδου στο Δήμο Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχοντικού της ορεινής περιοχής του νομού Ξάνθης στις αρχές του 19ου αι. με αξιόλογα μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, στο οποίο συνδυάζονται οι χώροι κατοικίας με τους χώρους παραγωγής καπνού."

ΚΝ 5351/1932 άρ. 52 (ΝΔ 216/1943 αρ. 14 και 17, Ν. 1337/1983 αρ. 32 παρ. 5)
Ν 1469/1950
Ν 2039
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αγροτική κατοικία ιδ. Π. Μουρατίδου
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σταυρουπόλεως

Αγροτική Οικονομία